Noteikumi

Vidzemes Jauno ģeogrāfu skolas

noteikumi 2021./22.m.g.

VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI

• VJĢS notiek 2021./22. mācību gada ietvaros no oktobra līdz martam - 6 reizes mācību gadā, vienu reizi mēnesī, sestdienās

• Nodarbību datumi tiek izziņoti iepriekš VJĢS mājas lapā un Facebook grupā

• VJĢS norises valoda ir latviešu

• VJĢS oficiālā mājaslapa ir vidzeme.jgs.lv

• VJĢS tiek organizēta konkursu formā

• VJĢS konkursa dalībniekus iedala 3 vecuma grupās: 6.-7., 8.-9. un 10.-12.klašu skolēni

• VJĢS nodarbības sastāv no apmēram 7 konkursa kārtām

novembrī risinās VJĢS Vidzemes Atklātā olimpiāde

• oktobrī, decembrī, februārī un martā risinās ikmēneša nodarbības par dažādām tēmām, kas vismaz mēnesi iepriekš tiek izziņotas.

• Katrā nodarbībā, arī Atklātajā olimpiādē, katras grupas dalībnieki saņem ieskaites punktus sezonas kopvērtējumā.

• Jebkuras izmaiņas nolikumā vai nodarbību norisē tiks nekavējoties paziņotas dalībniekiem VJĢS oficiālajā mājas lapā.

ATBILŽU VĒRTĒŠANA

• Atbildes vērtē vērtēšanas komisija.

• Vērtēšanas komisiju veido VJĢS organizētāji.

• Vērtēšanas komisijas pienākumos ietilpst praktisko uzdevumu sagatavošana un vērtēšana, kā arī rezultātu paziņošana.

• Vērtēšanas komisija nepieciešamības gadījumā drīkst pieaicināt arī citus pārstāvjus.

• Katras uzdevumu kārtas punktu skaitu nosaka uzdevumu sastādītājs.

• Dalībniekam ir tiesības apstrīdēt sava darba vērtējumu, vēršoties pie VJĢS Žūrijas vadītāja Gata Kampernova vai konkrētās nodarbības žūrijas vadītāja.

PUNKTU PIEŠĶIRŠANA

• Visu klašu grupu dalībnieki saņem kopvērtējuma punktus pēc nodarbībā uzrādītā rezultāta:

Par 1.vietu – 18 punkti

Par 2.vietu – 16 punkti

Par 3.vietu – 14 punkti

Par 4.vietu – 12 punkti

Par 5.vietu – 10 punkti

Par 6.vietu – 9 punkti

Par 7-9.vietu – 8 punkti

Par 10-12.vietu – 7 punkti

Par 13.-15.vietu – 6 punkti

Par 16.-18.vietu – 5 punkti

Par 19.-21.vietu – 4 punkti

Par 22.-24.vietu – 3 punkti

Par 25.-27.vietu – 2 punkti

Par katru nāmako vietu - 1 punkts

• Visi skolēni, kas savā grupā atsevišķā uzdevumā ieguvuši augstāko punktu summu, bet nav iekļuvuši labāko 27 (psk.) vidū, saņem 1 papildus punktu

• Katras nodarbības absolūtais uzvarētājs saņem papildus 3 punktus kopvērtējumā, otrās vietas ieguvējs šajā vērtējumā - 2 punktus, bet trešā labākā rezultāta īpašnieks punktu.

• Atklātajā olimpiādē iegūtie kopvērtējuma punkti reizināmi ar divi

• Skolu kopvērtējumā katrā nodarbībā ieskaitē tiek summēti sešu dalībnieku labākie rezultāti, kā arī 1/2 no nākamo 4 dalībnieku iegūtajiem individuālajiem punktiem.

• Katras individuālās nodarbības kopējie rezultāti (absolūtā klase) tiek summēti un dalīti, iegūstot vidējo nodarbības dalībnieka rezultātu, kas garantē vismaz 2 kopvērtējuma punktus tiem, kas sasnieguši virs vidējās summas. Visi saņem ieskaites punktus VJĢS absolūtajā kopvērtējumā. Ja dalībnieks uzrāda absolūti labāko rezultātu atsevišķā nodarbības kārtā, tas arī tiek ieskaitīts šajā kopvērtējumā.

• Katras nodarbības rezultāti parādās VJĢS mājas lapā 2 dienu laikā

APBALVOŠANA

• Katras nodarbības noslēgumā apbalvo katras grupas 3 labākos rezultātu ieguvējus, kā arī absolūto uzvarētāju

• marta nodarbībā apbalvo visu klašu grupu 3 labāko rezultātu īpašniekus sezonas kopvērtējumā un labāko skolas komandu

• VJĢS 1. vietas ieguvējs sezonā 12.klašu grupā var iegūt īpašo balvu - budžeta vietu Vidzemes Augstskolas Tūrisma organizācijas un vadības studiju programmā vai arī budžeta vietu LU Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultātē.

DALĪBNIEKU SODĪŠANA

• Konkursu vērtētāji drīkst piemērot soda punktus par:

• špikošanu

• apspriešanos ar citu dalībnieku

• anulēt kārtu rezultātu dalībniekam, ja ir pamatotas aizdomas par to, ka šis cilvēks ir jebkādā veidā nelikumīgi iepriekš ieguvis kārtas pareizās atbildes.

• anulēt nodarbības rezultātus, ja netiek ievēroti iekšējie kārtības noteikumi.

• Par noteikumu neievērošanu VJĢS mājaslapā konkursa rīkotājiem (žūrijai) ir tiesības attiecīgajam dalībniekam piešķirt brīdinājumu līdz nākamajai VJĢS kārtai, kuras laikā šis brīdinājums pārvēršas par -2 no kopējā punktu skaita.