Noteikumi

Vidzemes Jauno ģeogrāfu skolas

noteikumi 2023./24.m.g.

 

Mērķi un uzdevumi 


Raisīt interesi par ģeogrāfiju un zemes zinātnēm;

Paplašināt un padziļināt skolā ģeogrāfijas stundās mācīto;

Palīdzēt sagatavoties un izdarīt izvēli par labu ģeogrāfijas un zemes zinātņu studijām;

Iepazīstināt ar ģeogrāfiju kā nākotnes profesiju;

Ievadīt zinātniskās pētniecības jomā;

Ievadīt lauka darbu un aktīvā tūrisma jomā brīvā dabā;

Nodrošināt visiem pieejamu informācijas un uzdevumu datubāzi internetā. 


Vispārīgie noteikumi


Vidzemes Jauno ģeogrāfu skolas nodarbības 2023./24. mācību gada ietvaros tiek organizētas no oktobra līdz aprīlim (7 reizes mācību gadā vai mazāk), vienu reizi mēnesī, sestdienās;

Vidzemes Jauno ģeogrāfu skolas norises valoda ir latviešu;

Vidzemes Jauno ģeogrāfu skolas tiek organizēta konkursu formā;

Piedalīties tiesīgs jebkurš Vidzemes pamata un vidējās izglītības iestāžu audzēknis, iepriekš reģistrējoties nodarbībai mājas lapā vai arī nodarbības norises vietā 15 minūtes pirms nodarbības sākuma;

Vidzemes Jauno ģeogrāfu skolas konkursa dalībniekus iedala individuālās klašu grupās, sākot no 6. līdz 12. klasei (7 grupas);

Vidzemes Jauno ģeogrāfu skolas nodarbības sastāv no apmēram 7 konkursa kārtām;

Jauno ģeogrāfu skolas nodarbība sākas vienlaikus visās JĢS 10:30, noslēdzoties ne vēlāk kā 15:00;

Novembrī risinās Vidzemes Jauno ģeogrāfu skolas Atklātā ģeogrāfijas olimpiāde;

Ikmēneša nodarbības norisinās par dažādām tēmām, kas vismaz mēnesi iepriekš tiek izziņotas E.Birznieka Jauno ģeogrāfu skolas mājaslapā jgs.lv, Vidzemes JĢS mājaslapā vidzeme.jgs.lv un Latgales JĢS mājaslapā latgale.jgs.lv;

Katrā nodarbībā, arī Atklātajā olimpiādē, dalībnieki saņem ieskaites punktus sezonas kopvērtējumā;

Jebkuras izmaiņas nolikumā vai nodarbību norisē tiks nekavējoties paziņotas dalībniekiem E.Birznieka Jauno ģeogrāfu skolas oficiālajā mājas lapā.


Jauno ģeogrāfu skolas reģionālais līmenis


E.Birznieka Jauno ģeogrāfu skola vienlaikus norisinās Kurzemes, Vidzemes, Latgales un Viduslatvijas reģionu ieskaitēs:

Kurzemes JĢS norisinās Liepājā (Liepājas 5.vidusskolā, Rīgas ielā 50), kā arī var norisināties jebkurā citā Kurzemes kultūrvēsturiskā reģiona vietā, ja nodarbību uzrauga E.Birznieka JĢS prezidenta pilnvarots pārstāvis;

Vidzemes JĢS norisinās Valmierā (Vidzemes Augstskolā, Cēsu ielā 4), kā arī var norisināties jebkurā citā Vidzemes kultūrvēsturiskā reģiona vietā, ja nodarbību uzrauga E.Birznieka JĢS prezidenta pilnvarots pārstāvis;

Latgales JĢS norisinās Daugavpilī (Daugavpils Universitātē, Parādes ielā 1a), kā arī var norisināties jebkurā citā Latgales kultūrvēsturiskā reģiona vietā, ja nodarbību uzrauga E.Birznieka JĢS prezidenta pilnvarots pārstāvis;

Viduslatvijas JĢS sevī iekļauj Zemgales kultūrvēsturisko reģionu, kā arī Rīgas pilsētu. Tā norisinās Rīgā (LU Dabaszinātņu centrā, Jelgavas ielā 1), kā arī var norisināties jebkurā citā Rīgas vai Zemgales kultūrvēsturiskā reģiona vietā, ja nodarbību uzrauga E.Birznieka JĢS prezidenta pilnvarots pārstāvis.


Konkursa jautājumi un atbilžu iesniegšana


Nodarbības jautājumi tiek demonstrēti nodarbības norises vietā;

Nodarbības jautājumu atbilžu lapas ir aizpildāmas ar dalībnieka līdzi paņemto rakstāmo, tās veido un pārbauda E.Birznieka Jauno ģeogrāfu skolas nodarbības vērtēšanas komisija (žūrija);

Nodarbības laikā aizliegts izmantot viedierīces!


Atbilžu vērtēšana

Atbildes vērtē E.Birznieka Jauno ģeogrāfu skolas vērtēšanas komisija

Vērtēšanas komisijas pienākumos ietilpst praktisko uzdevumu sagatavošana un vērtēšana, kā arī rezultātu paziņošana;

Vērtēšanas komisija nepieciešamības gadījumā drīkst pieaicināt arī citus pārstāvjus;

Katras uzdevumu kārtas punktu skaitu nosaka uzdevumu sastādītājs;

Dalībniekam ir tiesības apstrīdēt sava darba vērtējumu, vēršoties pie nodarbības vadītāja;

Sezonas punktu aprēķināšana notiek saskaņā ar mājaslapā jgs.lv publicēto formulu.


Apbalvošana

Pēc katras nodarbības Vidzemes Jauno ģeogrāfu skola apbalvo ar diplomu katras klašu grupas labākā rezultāta ieguvēju, kā arī absolūto uzvarētāju;

Aprīļa nodarbībā apbalvo visu klašu grupu trīs labāko rezultātu īpašniekus Vidzemes Jauno ģeogrāfu skolas sezonas kopvērtējumā;


Dalībnieku sodīšana

Konkursu vērtētāji drīkst piemērot soda punktus par:

špikošanu; 

viedierīces lietošanu nodarbības laikā;

apspriešanos ar citu dalībnieku; 

anulēt kārtu rezultātu dalībniekam, ja ir pamatotas aizdomas par to, ka šis cilvēks ir jebkādā veidā nelikumīgi iepriekš ieguvis kārtas pareizās atbildes;

anulēt nodarbības rezultātus, ja netiek ievēroti iekšējie kārtības noteikumi.