VJĢS gatava uzsākt jauno mācību gadu!

Post date: Aug 27, 2017 8:33:33 PM

Pavisam drīz sāksies jaunā VJĢS sezona. Šogad VJĢS žūrija ir paredzējusi vairākas izmaiņas noteikumos, par kurām sīkāk pastāstīs žūrijas vadītājs Gatis Kampernovs:

Šajā, VJĢS 20.sezonā jau aizsāksim vairākus uzlabojumus, pasākumu pielāgojot mūsdienu prasībām un realitātei. Būs vairāki eksperimenti, lai lielākās izmaiņas gaidāmas sākot no nākamās sezonas.

Šosezon tiks mainīta kopvērtējuma punktu skaitīšanas sistēma. Pirmkārt, mainīsies maksimālā nodarbībā iegūstamo punktu summa, kā arī tiks celts dalībnieku skaits, kas iegūst vairāk par 1 punktu katru reizi.

Skolu kopvērtējumā šogad ņemsim vērā 10 labākos uzrādītos rezultātus (izņemot komandu mačus). Labāko 6 skolēnu punkti tiks ņemti pilnā vērtībā, savukārt, nākamie četri labākie rezultāti skolu ieskaitē tiks dalīti uz divi.

Paliks spēkā Atklātās olimpiādes reizinātājs – kopvērtējuma punkti tiks reizināti ar 2. Komandu mačos katra komanda iegūs pamatskolas vērtējuma punktus, bet skolas – to reizinājumu ar 2.

Attiecībā uz E.Birznieka JĢS Atklāto olimpiādi Rīgā, panākta vienošanās, ka tai būs iespējams kvalificēties arī VJĢS nodarbībās (līdz ar to nav jāapmeklē priekšsacīkstes). Absolūtā vērtējumā 10 labākie pirmajā un otrajā VJĢS nodarbībā (katrā) iegūst tiesības startēt E.Birznieka JĢS Atklātajā olimpiādē. Ja novembra nodarbībā (Latīņamerikas ģeogrāfija) absolūtā vērtējuma desmitniekā ir skolēns, kas jau ir kvalificējies, viņa vietu automātiski ieņem nākamais labākais vērtējums (attiecīgi – 11.vieta utt.). Attiecībā uz Valsts ģeogrāfijas olimpiādi, tiks saglabātas 3 ceļazīmes no Vidzemes Atklātās olimpiādes – katras vidusskolas klašu grupas uzvarētājam.

Arī šogad plānoti kartēšanas uzdevumi, kā arī apsekošanas kārtas ārpus telpām. Neparedzam tādus katrā nodarbībā, bet vismaz divreiz šosezon noteikti.