Laiks spēkoties Vidzemes komandām!

Post date: Jan 12, 2015 3:23:54 PM

24. janvārī jau sesto gadu satiksies Vidzemes skolu ģeogrāfu komandas, lai noskaidrotu, kura šajā mācību gadā ir visspēcīgākā! Kā ierasts, komandas veidos vienas skolas skolēni, līderiem ap sevi pulcinot iespējami labākos skolasbiedrus. Diskusijas, strīdi un nikni uzsaucieni "es taču teicu!" garantēti!

Nolikums VJĢS komandu sacensībām

1. Norises laiks, vieta, dalības maksa

Sacensības norisinās 24. janvārī

VJĢS nodarbību uzņems Valmieras Valsts ģimnāzija (Leona Paegles iela 40, Valmiera).

Sacensību sākums - 10:00.

Dalības maksa komandai ir EUR 4 neatkarīgi no komandas dalībnieku skaita.

Līdzi jāņem vismaz 8 krāsu zīmuļi, flomāsteri vai kādi citi krāsojoši instrumenti!

2.Dalībnieki

Par dalībnieku var kļūt jebkurš skolēns, kas mācās Vidzemes novadā. Skolēni veido skolu komandas, kurās ietilpst 2-4 dalībnieki no vienas skolas. Komandā vismaz vienam dalībniekam jāpārstāv pamatskolas grupa (komandā drīkst būt pat 4 pamatskolēni!). Komanda izvēlas nosaukumu un nosaka komandas kapteini. No vienas skolas var piedalīties neierobežots komandu skaits!

3.Ieskaite

Komandu sacensībās tiek uzdoti jautājumi, kurus kopīgi jāatbild visiem komandas dalībniekiem. Sacensību noslēgumā tiek apbalvotas 3 labākās komandas.

Komandu mačos šogad punktus piešķir sekojoši:

1.vieta - katrs dalībnieks pa 8 punktiem

2.vieta - katrs pa 7 punktiem

3.vieta - katrs pa 6 punktiem

4.vieta - katrs pa 5 punktiem

5. vieta - katrs pa 4 punktiem

6.-8. vieta - katrs pa 3 punktiem

9.vieta līdz 1/2 pēc rezultāta iekļuvušās komandas - katrs pa 2 punktiem

Pēc rezultāta otrajā pusē - katrs pa 1 punktam

Skolu kopvērtējumā komandas ienesīs dubultu punktu skaitu (1.vieta 16p, 2.v. 14p utt.).

Neskaidrību gadījumā vēršamies pie žūrijas vadītāja Gata Kampernova - gatis@impro.lv; 26462702 !

Uz tikšanos!